Nội quy trường học

Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành về điều lệ trường mầm non; Căn cứ Thông tư số 06/2019-TT-BGD&ĐT thông tư ban hành quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục;Căn cứ vào kế ...
Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.